Předseda dozorčí komise : Pavel Rouha

pavelrouha@centrum.cz