Místopředseda MO a Rybářská stráž: Petr Zelenka

Místopředseda MO a Rybářská stráž:  Petr Zelenka

Telefon: 737 765 263           

                E-mail: brzel64@gmail.com